Wie is ons?

  • Lees meer ‘n Onafhanklike skool met ‘n Christelik-Gereformeerde grondslag as hoeksteen. Die uitlewing en uitbouing van die Afrikanerkultuur vorm ‘n integrale deel van die skool.

Bloudruk

Vriende van Orania CVO