Bloudruk
Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool
September 2014 | Redakteur: Jaco Kleynhans | Posbus 203, Orania, 8752

Inhoud

Orania CVO-skool hou reÜnie

Deur Roelien de Klerk

Vyf skoolhoofde, ure se vrywillige onderwys, ouers wat die hand diep in die sak gesteek het en emmers vol sweet verder vier Orania CVO-skool vanjaar sy 21ste bestaansjaar.

Die sukses van Orania CVO-skool lees soos ‘n ou resep: “Deur die geloof” is die hoofbestanddeel en ook ons skool se leuse. Hierdie geloof is nie net die geloof in God nie, maar ook die geloof in ’n toekomsplan. Dit het leerlinge, ouers, ‘n dorp en onderwysers laat aanhou werk aan ’n ideaal van ‘n skool vir Afrikanerkinders. Moedertaalonderrig, vrye kultuurbeoefening, aktiewe geloofsuitlewing en ‘n veilige en gesonde omgewing vir kinders, was die strewe wat in 1993 met die stigting van ons skool gekoester is.

Met hierdie mondige verjaardagviering wys Orania CVO-skool dat hy sy merk gemaak het as die voorste privaat streekskool. Wat Orania CVO-skool anders maak as baie ander skole is die ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid om ‘n skool vir die toekoms te vestig. Terwyl die staat toenemend inmeng in onderwys en skole dwing om anti-Afrikanerpropaganda in leerplanne in te sluit en om geloofsneutraal te wees, beself ons dat ons model van gemeenskapsgedrewe privaatonderwys die oplossing vir Afrikanerkinders vir die toekoms is.

Alle vriende, oudskoliere, ouers, leerlinge, onderwysers en oudonderwysers word genooi om saam te kom reünie hou. Die leerlinge berei ook reeds vir maande vooraan ‘n besonderse revue wat drie keer tydens die reünieweek opgevoer sal word.

Program

Saterdag, 27 September 2014

  1. 1. 8:30 Ontbyt by die skool @ R60 per persoon.
  2. 2. Fotosessie vir vriende wat mekaar jare gelede gesien het.
  3. 3. Gister, vandag en môre. Gesprek en uitstalling in die skoolsaal.
  4. 4. 13:00 Toer deur die dorp met skoolbus @ R30 per persoon. Ligte middagete ingesluit.
  5. 5. 18:30 Skoolrevue (reünievertoning) in die gemeenskapsaal @ R120 per persoon. Tema: “ Gee my ‘n rede!”

Sondag, 28 September 2014

1. 09:00 Dankdiens by Oewerpark. Bring eie stoel saam. (Koffie en tee, gratis)

2. 11:00 Bring en braai by Oewerpark.

Orania CVO

Baie werk is gedoen om Orania CVO-skool te vestig tot ’n stabiele en volhoubare skool.

Orania CVO

Daar is voordurend nuwe bouwerk by ons skool.

Orania CVO

Ons skool het vandag pragtige geriewe met goedtoegeruste klaskamers wat almal lugverkoeling in het.

Orania CVO Leerling getalle

Terug na bo

Skoolhoofskrywe

Skoolhoof

Om suksevol voort te bestaan, is daar verskeie gebiede waaraan die skool voortdurend aandag moet skenk. Een kan nie bo ‘n ander uitgelig word nie. Ons fokus veral op die volgende gebiede:

• ETOS
Ons het onbeskaamd ‘n Christelik Volkseie etos.

• FINANSIES
Ons poog om met goeie finansiële bestuur die finansies van die skool gesond te hou. Deur die finansiële ondersteuning van ondersteuners van die skool kan ons die skoolgeld bekostigbaar hou en nuwe projekte aanpak. Minder as 50% van ons begrote inkomste is skoolgeld en ons ontvang geen subsidie van die regering nie. Deur bydraes van ouers en donateurs laat ons egter die boeke elke jaar klop.

• PERSONEELVOORTREFLIKHEID
Goed gekwalifiseerde personeel word aangestel. Die Opvoedingsraad voer deeglike onderhoude en maak seker dat nuwe aanstellings aan die skool se hoë vereistes voldoen. Die personeel is verplig om die BCVO se jaarlikse beraad by te woon.

• LEERLINGVOORTREFLIKHEID
Ons leerlinge presteer nie net akademies nie, maar ook op ander terreine soos kultuur en sport. Leerlinge tree op volgens die skool se gedragskode vir leerlinge en handhaaf goeie dissipline en aktiewe deelname in die gemeenskapslewe van Orania.
• DISSIPLINE

Dissipline vorm ‘n stewige basis waarop opvoeding en onderrig kan plaasvind. Alle betrokkenes by die skool, insluitende leerlinge, onderwysers, ouers en die Opvoedingsraad tree volgens gedragskodes op.

• TROTS

Ons ontwikkel nie net ‘n trots vir die skool nie, maar ook ‘n trots en dankbaarheid vir wat elkeen van God ontvang het.

• SPORT
Daar word aan verskeie sportsoorte deelgeneem en die skool bied gereeld nuwe sportsoorte aan. Leerlinge kry geleentheid om in alle sportsoorte met die hoogste louere weg te stap.

• AKADEMIE
Goeie uitslae is vir ons belangrik. Uitslae word voortdurend geëvalueer. Remediëring is vir ons baie belangrik. Leerlinge met leerprobleme word deur bekwame personeel bygestaan.

• KULTUUR
Leerlinge kan hier ook met die hoogste louere wegstap. ‘n Kultuurliga in BCVO-verband gee ook vir die leerlinge die geleentheid om hul kulturele sy te ontwikkel.

• TRADISIES
Orania CVO-skool is ‘n jong skool. Gevestigde tradisies is vir ons belangrik, maar daar word ook ruimte gelaat vir nuwe tradisies en gebruike.

• HULPBRONNE EN INFRASTRUKTUUR
Die skool het ‘n goed ontwikkelde infrastruktuur. Die groei in getalle en die langtermynvisie van die skool noodsaak nuwe ontwikkeling soos die tegniese sentrum wat tans in aanbou is, die Remediërende-onderrigklas wat onlangs aangebou en betrek is en sportgeriewe wat tans beplan word.

Kom word deel van ‘n dinamiese en groeiende skool!

Johan de Klerk

Terug na bo

Matriekleerlinge skryf van vanjaar af IEB-eksamen

Deur Johan de Klerk

Die matriekleerlinge van Orania CVO-skool skryf vanjaar saam met al die BCVO-skole die IEB-eksamen. Die IEB bedien sowat 10 000 matriekleerlinge in verskillende privaatskole en word as ‘n top privaat eksamenraad beskou.

Om die IEB-eksamen te skryf, hou verskillende voordele vir ons in:

• ‘n Duidelike uiteensetting van die werk word gegee.

• Moderators en eksaminatore is van hoogstaande gehalte.

• Nasieners word deeglik gekeur.

• Die vraestelle is op ‘n hoë standaard.

Orania CVO-skool streef na uitnemende matriekresultate en kan spog met ‘n 100%-slaagsyfer sedert die skool 21 jaar gelede gestig is. Ons deelname aan die IEB is nog ‘n stap om te verseker dat ons leerlinge ‘n voordeel het wanneer hulle hul skoolloopbaan by ons voltooi.

Terug na bo

Bouwerk aan Tegniese sentrum skop af

Tegniese Sentrum
 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle

Deur Willie Nel

Bouwerk aan die skool se spoggerige nuwe tegniese sentrum het op 24 Junie amptelik afgeskop met ‘n sooispitgeleentheid. Die terrein is pragtig voorberei en die fondamente is reeds voltooi. Daar is reeds met die steenwerk begin.

Daar is onlangs besluit om die planne te wysig sodat die gebou meer veeldoelig kan wees. Daar is ook besluit om die gebou heelwat groter te maak as wat aanvanklik beplan is. Net om die fondamente te gooi en uit te bou, asook om die vloer te gooi, is die volgende materiaal benodig: 350m2 klip en sand, 370m fondamentslote, 47000 stene, 2700 sakkies sement en 450x6m lengtes rondeyster.

Die nuwe sentrum gaan 1200m2 beslaan en gaan die volgende insluit:

• ‘n Laboratorium

• 4 Lesinglokale

• 3 Werkswinkels

• Ontvangs met 2 kantore

• ‘n Ouditorium met 50 sitplekke

Die volgende tegniese vakke gaan aangebied word gedurende skooltyd, asook naskools:

• Tegnies – metaal en sweiswerk

• Siviel – siviele konstruksie

• Elektries – gewone stroom

Die Ouditorium gaan gebruik word om verskeie naskoolse vakke aan te bied. Daar word beplan om die sentrum volgende jaar te voltooi en aan die begin van 2016 in gebruik te neem.

 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle
 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle
 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle

Terug na bo

Skool neem weer deel aan Majubanaweek

Majubaweek

Deur Johan de Klerk

‘n Ongelooflike ervaring! Vanaf 28 Februarie tot 2 Maart het ongeveer veertig leerlinge en volwassenes die tog na Majubaberg met die skool se groot, geel bus aangepak. Ouers en leerlinge van Dankbaar CVO en Vryburg CVO het ook saamgery. Onder die bekwame leiding van die toerouers, Chris en Carina Hattingh, het die bus veilig by Majubaberg aangekom waar ‘n heerlike ete op ons gewag het.

Saterdagoggend was daar ‘n vlaghysseremonie met perderuiters. Daar is ook ‘n oorsig gegee van die verskillende vlae van die onderskeie Boererepublieke. Later die oggend is die berg bestyg. ‘n Oorsig oor die slag van Majuba is gegee.

Saterdagaand is ‘n Cantille vir die laerskoolleerlinge en ‘n Cantus vir die hoërskoolleerlinge en studente gehou.

Sondag is die verrigtinge met ‘n erediens afgesluit waarna die lang pad terug aangepak is.

‘n Deurlopende tema by al die sprekers was die verootmoediging voor God. Soos die Boere van destyds hulle voor God verootmoedig het, word dit vandag ook van ons verwag. Nie net in woord nie, maar ook in daad.

Dankie vir Ciska de Wet wat al die reëlings getref het en ook vir Chris en Carina wat as toerouers opgetree het.

Majubaweek

Die kampterrein by Majuba.

Majubaweek

Chris Hattingh besig om kos te maak.

Terug na bo

Talle leerlinge presteer in kultuuraktiwiteite

Deur Ciska de Wet

Die skool se jaarlikse kultuurfees het op 27 Mei plaasgevind. Dit is gekenmerk deur items van goeie gehalte. Die leerlinge was baie goed voorbereid en die ouers en die gemeenskap het dit baie geniet.

Die Noord-Kaap Streekskultuurfees is deur CVO Dankbaar in Bloemfontein gehou. Die leerlinge van Orania CVOskool wat daar deelgeneem het, het ons skool se naam hoog gehou. Daar was twaalf kategoriewenners uit ons skool en almal was dit eens dat Orania CVO-leerlinge se items van hoë standaard was.

Tydens die Streekkultuurfees word sewe van ons skool se leerlinge gekies om die Noord-Kaap by die Nasionale Kultuurfees in Potgietersrus te verteenwoordig. Hierdie leerlinge was verantwoordelik vir nege van die Noord- Kaap se vyftien items wat by die nasionale fees gelewer is. Dit was `n reuse verantwoordelikheid waarvoor hul met trots ingestaan het. Dit was ‘n wonderlike geleentheid waartydens die BCVO se talent van regoor die land ten toon gestel is. Orania se leerlinge het hulle soos ware ambassadeurs gedra.

Jana Tomlinson, Paul de Wet en Mariza Steyn kwalifiseer ook om deel te neem aan die Nasionale Redenaarskompetisie.

Hulle doen al drie hul woord goed gestand en Mariza eindig met `n derde plek. Deelname aan kultuuraktiwiteite bou karakter. Volgende jaar bou ons voort op vorige jare se goeie deelname en prestasies.

Majubaweek

Agter van links na regs: Cara Tomlinson, Sumari de Wet,Mariza Steyn en Mariska de Wet.

Voor van links na regs: Jana Tomlinson, Paul de Wet en Mia Meyer.

Terug na bo

Toe en Nou

 
Orania CVO Admin voor

Administratiewe Gebou - Voor

Orania CVO Admin na

Administratiewe Gebou - Na

Orania CVO Gr 3 voor

Graad 3 - Voor

Orania CVO Gr 3 na

Graad 3 - Voor

 
Terrein voor

Terrein en Koshuise - Voor

Terrein en koshuise na

Terrein en Koshuise - Na

Orania Dorp Sportgronde

Dorp se sportterrein - Voor

Orania Dorp Sportgronde

Dorp se sportterrein - Na

Terug na bo

Rygroepe bied geleentheid vir kinders van buite Orania

Deur Willie Nel

Orania CVO-skool bedryf rygroepe in die omgewing wat kinders daagliks na en vanaf die skool vervoer. Hierdie rygroepe maak dit vir kinders in ’n radius van 50 km om Orania moontlik om hier skool te gaan. Ons bedryf tans twee suksesvolle rygroepe, naamlik die Vanderkloof-rygroep wat die hele Vanderkloof, Petrusville, Havengabrug- en Nooitgedacht-omgewing bedien en die Hopetown-rygroep wat die Hopetown-omgewing bedien. Die Vanderkloof-rygroep beskik oor ‘n 60-sitplekbus en die Hopetown-rygroep oor ’n splinternuwe 16-sitplekbus. Sowat 50 leerlinge word daagliks vervoer. Bogenoemde busse word ook gebruik om kinders na ander funksies en byeenkomste soos sport, kultuur en oefenkampe te vervoer.

Majubaweek

Hopetown Bus.

Majubaweek

Vanderkloof Bus.

Terug na bo

Bybelkenniseksamen hoogtepunt op kultuurkalender

Deur Ciska de Wet

Die skool was die afgelope tyd besonder bedrywig op kultuurgebied met `n al hoe groter groeiende groep leerlinge wat aan kultuuraktiwiteite deelneem. Een van die hoogtepunte van die afgelope tyd was die skool se deelname aan die nasionale Bybelkenniseksamen.

Die doel met die Bybelkenniseksamen is om `n kultuur van Bybellees en Bybelstudie met die oog op ‘n verbeterde Bybelkennis te kweek. Die BCVO se tienjaarbeplanning in koördinering met die skool se Bybel-sillabus gee `n leerling die geleentheid om gedurende sy skoolloopbaan deur die hele Bybel te werk.

Die hele skool het deelgeneem aan die eerste rondte van die Bybelkenniseksamen. Ses spanne wat uit vier leerlinge elk bestaan, het deelgeneem aan die tweede rondte. Die graad 7-span wat bestaan uit W.J. Nel, Chantal van Wyk, Talia Hugo en Marie-Louise de Nysschen is deur die BCVO genooi om aan die finale rondte te Pretoria deel te neem. Slegs vier spanne per fase deur die hele land word genooi.

Die funksie het `n opwindende nuwe baadjie aangetrek. Spanne moes `n vraestel invul, `n teksvers bou en blitsvrae beantwoord. Alles het teen tyd geskied, so die leerlinge moes behoorlik flink dink. Die Graad 7-span was baie goed voorberei en hulle het in die tweede plek geëindig.

Terug na bo

Nuwe onderwysers

Majubaweek

Juf. Louise du Plessis

Juf. Louise is vanaf 1 Septem-ber medeverantwoordelik vir die remediërende onderrig by die skool. Remediëring was een van haar hoofvakke op universiteit. Sy is ʼn nuwe intrekker in Orania.

Majubaweek

Juf. Mariëtte Bron

Juf. Mariëtte is sedert April by die skool. Sy is ʼn nuwe intrekker in Orania. Sy onderrig Engels vir gr. 4-7. Sy is besig met die graad B.Ed VOO-fase deur Unisa.

Mev. Hantie de Villiers

Mev. De Villiers was van 2002-2011 verbonde aan die skool. Sy is al vir etlike jare ʼn inwoner van Orania. Die skool is groot dank aan haar verskuldig dat sy kom uithelp het. Sy is verantwoordelik vir Wiskunde Grade 8, 9 en 12.

Juf. Linda-May Fensham

Juf. Linda-May is ʼn nuwe intrekker in Orania en is sedert Januarie by die skool betrokke. Sy het voorheen in Kimberley skoolgehou. Sy is verantwoordelik vir Aardrykskunde Grade 4-9 en CLO Grade 4-9.

Mev. Marelise van der Walt

Mev. Van der Walt is sedert Januarie in die pos van grondslagfase-assistent. Sy is ʼn inwoner van Vanderkloof. Sy is tans besig met die graad B.Ed intermediêre fase deur Unisa.

Mnr. en mev. Anton en Michelle van Rooyen

Mnr. en mev. Van Rooyen is sedert April aangestel as koshuisouers. Anton is ook verantwoordelik vir die instandhouding van die skoolterrein en die versorging van ons tuine. Michelle is ook verantwoordelik om vir die koshuiskinders kos te maak en sy sorg dat die skoolgebou skoongehou word. Hulle bly al vir meer as ‘n jaar in Orania.

Terug na bo

Orania CVO maak erns met remediërende onderrig

Majubaweek

Deur Magdaleen Kleynhans

Saam met groei, kom meer behoeftes en die behoefte aan intensiewe hulp onder ons groeiende leerlingtal is onlangs as ‘n prioriteit geïdentifiseer. Hier en daar is ‘n leerling wat net 'n bietjie skaafwerk nodig het om weer goed te kan presteer, maar dan is daar ook leerlinge wat nie in die hoofstroom geholpe kan raak nie. Elke leerling is vir ons ewe belangrik en daarom wil ons ook graag ‘n tuiste vir elkeen van ons gemeenskap se kinders wees. Mev. Christa Badenhorst, ‘n bekwame arbeidsterapeut, is ‘n paar jaar gelede aangestel om kinders met leerprobleme te ondersteun. Sy het al heelwat leerlinge deur haar hande, maar daar is leerlinge wat vir langer periodes hulp nodig het. Vanaf 1 September 2014 het Orania CVO-skool ‘n remediërende onderrigklas. Mej. Louise du Plessis, wat in hierdie rigting opgelei is, is aangestel en het reeds met ‘n paar leerlinge begin werk.

 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle
 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle
 

Terug na bo

Orania CVO kry opleiding by AROS

Deur Linda van Antwerpen

Die personeel van ons skool het vroeër vanjaar in die Ouditorium van Orania Beweging baie sinvolle opleiding gekry by lede van AROS (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies).

Die opleidingspan was Pieter Bisschof, hoof van AROS in Pretoria, ds. Hannes Noëth, tans skoolhoof by Dirk Postma Gereformeerde Skool, sy vrou Rina, ‘n onderwyseres by Dirk Postma en Morné en Magda Diederichs betrokke by studente-opleiding by die Akademie.

Die doel van hierdie opleiding was om die personeel toe te rus met kennis van normatiewe, Christo-sentriese opvoeding. Onderwys behels nie net die oordrag van kennis nie, maar bied die geleentheid om ‘n kind te anker in die waarheid van die Woord.

Die Bybel leer dat die Here onderwysers roep om onder andere:

• “aan die volgende geslag te vertel van die roemryke dade van die Here” ( Psalm 78:4)

• “kinders te oefen in die weg van die Here” (Spreuke 22:6)

• “kinders met tug en vermaning op te voed” (Spreuke 29:17)

• “hulle wat nuut tot die geloof gekom het, te onderrig” (Mattheus 28:19)

• “hulself en hul leerlinge toe te rus met die wapenrusting van God” (Efesiërs 6:10-20)

• “heilig te lewe” (1 Petrus 1:9)

• “vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Timotheus 3:14-17)

Soortgelyke opleiding word landswyd by CVO-skole aangebied.

Terug na bo

Nuwe vlag vir Orania CVO

Seekamp

Terug na bo

Graad 6’e hou Buitelugskool

Majubaweek
Majubaweek

Deur Koos Kirsten

Op Dinsdag 25 Maart 2014 het die skool se bussie met al 17 Graad 6-leerlinge na Slypsteen Safari's vir die jaarlikse buitelugskool vertrek. Daar het die Graad 6-leerlinge van Eendrag, Vryburg en Dankbaar by hulle aangesluit vir ‘n heerlike 4 dae van “leer op ‘n ander manier” en baie pret en plesier. Daar gekom, is almal in 4 spanne ingedeel en die res van die tyd is alles in spanverband gedoen. Die leerlinge het begin deur vir hulle onderskeie spanne name en krete uit te dink, asook om ‘n wapen te ontwerp en op die grond te bou.

Die res van die tyd is daar meer oor die natuur in die natuur geleer, soos om voëls se roepe te identifiseer, diere te herken en goeie beginsels in natuurbewaring toe te pas. Hulle het ook die heel basiese beginsels van oorlewing in die veld geleer en vir hulleself skuilings en pyle-en-boë gemaak. Dit was natuurlik die grootste pret toe hulle gekyk het wie skiet sy pyle die vêrste.

‘n Kwaai drilsersant het hulle elke oggend voor ete op parade laat kom en hulle laat dril dat hulle tonge uitgehang het. Vrydagoggend het die onderskeie spanne teen mekaar meegeding oor wie die beste kon dril. Daar was ook baie pret toe die hindernis- en literiabane gedoen is. Hulle het ook teen mekaar tougetrek en plankie geloop. Laasgenoemde verg besonder goeie samewerking tussen spanlede en het vir groot opwinding gesorg. Tydens die laaste aand van die kamp het al die spanne hulle eie potjie onder toesig van die grootmense gekook. Terwyl die potjies gekook het, is daar konsert gehou. Elke span moes twee oorspronklike items opvoer.

Elke dag is met Godsdiens begin en afgesluit. Tydens hierdie geleenthede is baie klem op elkeen se persoonlike verhouding met God gelê. Op die ou einde het almal dit besonder baie geniet. Soveel so dat van die kinders daaraan gedink het om hierdie jaar te druip sodat hulle volgende jaar weer in Graad 6 kan wees en dus weer buitelugskool toe kan gaan!

Terug na bo

Rugby- en netbalseekamp weer ‘n groot sukses

Seekamp

Deur Yolanda Nel

Soos die gebruik die afgelope 3 jaar was, het ons vanjaar weer met groot ywer ons rugby- en netbalseekamp aangepak. Vanjaar was ons ook in die posisie om met spanne wat toe reeds saamgestel is, te kon gaan toer.

Op 27 April om 6:00 die oggend is daar met groot opgewondenheid van die skool af vertrek. Alle spelers van ons Noord-Kaapstreek wat gekies is, asook ‘n paar ekstra leerlinge het opgewonde die reis see toe aangepak.

Ons arriveer laatmiddag en almal word ingedeel en skrop nes. Daarna word daar reggemaak vir ons gebruiklike aanddiens, aangebied deur ds. Jaco van der Merwe.

Ons program vir Maandag, Dinsdag en Woensdag was kortliks soos volg: Opstaantyd, ontbyt, oefen vir 2 ure, rustyd, middagete, rustyd, oefen weer vir 2 ure, rustyd, huisgodsdiens, aandete, vryetyd en ligte uit 10uur. Wanneer daar kans was is die dorp en see ingevaar!

Ons was vanjaar ook gelukkig om die sportterrein van Laerskool Jeffreysbaai te kon gebruik. Dit was ongeveer 500m van ons blyplek af en daar is sommer elke keer sportgronde toe gestap.

Maandagaand was ‘n speletjiesaand en almal is daarna vroeg in die bed na die eerste dag se harde oefen. Dinsdag was die weer sleg en die meisies en afrigters het aerobiese oefeninge onder leiding van Marléne van Wyk gedoen en die seuns fiksheid op die strand in die motreën. Dinsdagaand het van die spanne melkskommel gaan drink vir spanbou. Woensdagaand het ons ‘n spesiale ete gehou waar ouers van buite die kamp die aand saam met ons kon geniet.

Donderdagoggend is die lang pad huis toe weer aangepak. Volgens die afrigters en leerlinge was hierdie jaar vir seker die beste kamp nog. Die feit dat daar in spanne geoefen is, het ‘n reuse verskil gemaak. Strategieë kon uitgewerk word en spanbou kon plaasvind.

Groot dank word uitgespreek vir Hananja Akademie, onder leiding van Jaco en Annemarie van der Merwe asook Michelle Meiring, wat elke jaar sorg vir die smaaklike etes. Ook aan ons skool se organiseerders en alle afrigters wat ons leerlinge hul eerste prioriteit gemaak het, groot dank.

 
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO
Orania CVO Leerling getalle
 

Terug na bo

Leerlinge presteer by 2014-Winterspele

Majubaweek

Deur Johan de Klerk

Lichtenburg was vanjaar die gasheer van die BCVO se nasionale Winterspele. Meer as 1000 leerlinge uit CVO-skole van regoor Suid-Afrika neem jaarliks aan rugby- en netbalwedstryde tydens die Winterspele deel. Die Noord-Kaap, waarvan Orania CVO-skool deel is, het vanjaar baie goed gevaar. Uitslae:

Netbal Plek behaal Rugby Plek behaal
o/8 1 Bulletjies 4
o/9 4 o/9 3
o/10 4 o/11 2
o/11 3 o/13 3
o/12 3 o/15 3
o/13 1 Oop 1
o/14 4    
o/15 3    
0/16 3    
Oop B 5    
Oop A 4    

 

Die volgende dogters van ons skool is ingesluit in die BCVO-merietespan: Chantelle van Wyk en Marie-Louise de Nysschen.

Die volgende seuns is ingesluit in die BCVO-merietespan: WJ Nel (ook aangewys as beste agterspeler), Werner van Wyk, Jan-Hendrik van Zyl, Christof Aucamp, Henrico Smit en Adolf de Jong.

winterspele

 

winterspele

 

winterspele

Terug na bo

Klereoorhandiging

Op 20 Junie het al die leerlinge wat vir die Noord-Kaapspan gekies is om in Lichtenburg aan die Winterspele deel te neem, hulle klere by ‘n spesiale geleentheid ontvang. Daar is lekker saamgeëet en gekuier terwyl Mev Annari van der Poel die leerlinge en ouers toegespreek het. Annari is ‘n voormalige Protea-netbalspeler. Sy het ook die netbalspelers die volgende dag tydens ‘n oefening in Kimberley touwys gemaak en hulle ‘n paar wenke gegee om hulle spel te verbeter.

 
Eric du Preez
Netbal 013
Rynard
Bokkie 013 Uitnodigingsspan
 
Eric du Preez
Netbal 013

De Wet Conradie ontvang sy klere.

Rynard

Erik Pelser ontvang sy klere.

Bokkie 013 Uitnodigingsspan

Esmarelda Cloete ontvang haar klere.

 

Terug na bo

Leerlinge presteer in nasionale atletiek

Deur Sandra du Preez

Orania CVO-skool het ‘n baie besige atletiekseisoen agter die rug. Op 24 en 25 Januarie 2014 het ons ons jaarlikse kleureatletiekbyeenkoms by die sportterrein van Orania aangebied. Soos elke jaar was dit weereens ‘n baie suksesvolle byeenkoms. Byna 300 atlete van ons skool en ander CVO-skole het aan die byeenkoms deelgeneem.

Op 15 Februarie 2014 het die atlete deelgeneem aan die streeksatletiekbyeenkoms in Kimberley. Al die Noord-Kaap CVO-skole neem deel aan hierdie byeenkoms en die atlete moet hier kwalifiseer vir die landswye byeenkoms.

Die naweek van 21 – 22 Maart 2014 was die BCVO se landswye atletiekbyeenkoms in Sasolburg. Dit is ‘n groot byeenkoms met ongeveer 1 000 atlete van regoor die land wat deelneem. 69 van ons skool se atlete het aan hierdie byeenkoms deelgeneem. Ons skool se atlete het 21 goue medaljes, 20 silwer medaljes en 14 brons medaljes by die byeenkoms verower. Baie geluk aan elkeen vir hierdie uitsonderlike prestasies!

Die BCVO het na die landswye byeenkoms atlete in ouderdomsgroepe verdeel en die beste 5 atlete in elke groep aangedui. Daar is ook ‘n Victor en Victrix Ludorum gekies vir elke ouderdom. Leerlinge van ons skool wat ‘n plek behaal het, is:

• Seuns 0/10 – 0/13: Wiehan Nel (2de met 1 794 ASA punte)

• Seuns 0/14 – 0/16: Gerhard Pretorius (1ste met 2 146 ASA punte)

• Seuns 0/14 – 0/16: Henrico Smit (3de met 1 915 ASA punte)

Gerhard Pretorius is aangewys as die BCVO se Hoërskool Junior Victor met ‘n gemiddelde ASA-punt van 715. Ons is baie trots op ons atlete en sien alreeds weer uit na volgende jaar se atletiek.

 

Terug na bo

Orania CVO leerlinge neem deel aan Bokkieweek

Majubaweek

Die leerlinge neem deel aan die optog.

 

Deur Magdaleen Kleynhans

Tydens die week van 7 – 11 Julie het die jaarlikse Bokkieweek in Naboomspruit plaasgevind. Naas Cravenweek is dit die grootste wintersportbyeenkoms in die land en word deur ongeveer 3 000 kinders en beamptes bygewoon. Sportsoorte wat by die Bokkieweek verteenwoordig word, is rugby, netbal en hokkie, maar ook kultuur geniet aandag. Vir 2014 se Bokkieweek het 180 spanne uit 16 streke in die onderskeie ouderdomsgroepe 0/13, 0/14, 0/16 en 0/19 ingeskryf.

Vir die BCVO se spanne is uit die Noord-Kaap die volgende kinders van Orania CVO gekies om aan die Bokkieweek deel te neem:

By rugby was dit die volgende seuns :

0/13 WJ Nel – O/Kaptein

         Jan Hendrik van Wyk

         Werner van Wyk

0/14 Jaco Aucamp

         Stoffel Liebenberg

0/16 Erik Pelser - Kaptein

         Erik du Preez

0/19 Adolf de Jong

         Christof Aucamp – O/Kaptein

By netbal was dit die volgende meisies:

0/13 Chantal van Wyk

0/14 Mia Conradie

0/16 Esmerelda Cloete

         Emmerentia Cloete

Uit hierdie groepe is daar tydens die Bokkieweek nasionale spanne gekies waarvan sommige van hulle gaan toer na onder andere Amerika en Namibië. WJ Nel is vir die Bokkie 0/13 Uitnodigingspan gekies. Die BCVO 0/16-span het ook baie goed presteer en net 1 wedstryd verloor. ‘n Baie goeie wedstryd was hulle oorwinning oor Griekwas. Ons is baie trots op hierdie leerlinge wat Orania CVO ook op nasionale vlak verteenwoordig. Die volgende BCVO nasionale byeenkoms is die jaarlikse nasionale landloop- en skaakbyeenkoms wat tydens September in Orania gehou gaan word. Ons hoop om ook hier ‘n paar sportsterre op te lewer.

 
Eric du Preez

Erik du Preez

Netbal 013

Een van ons netbalspanne tydens ‘n wedstryd.

WJ Nel

WJ Nel in aksie.

Bokkie 013 Uitnodigingsspan

Bokkie 013 Uitnodigingsspan

 
 
Werner van Wyk

Werner van Wyk

 

Terug na bo

Vorige Uitgawes

Oktober 2013

Laai PDF     Lees Aanlyn

April 2013

Laai PDF     Lees Aanlyn

April 2010

Laai PDF     Lees Aanlyn

Junie 2009

Laai PDF     Lees Aanlyn

Desember 2008

Laai PDF     Lees Aanlyn