Akademie

CVO-skool maak gebruik van ‘n klassikale onderwysstelsel wat pas hou met ‘n vinnig ontwikkelende wêreld. ‘n Puik onderwyserkorps van 24 onderwysers onder die leiding van ‘n bekwame skoolhoof, mnr. Frans Pretorius, verseker hoë akademiese standaarde, gesonde dissipline en waardestelsel

Beurse

Daar word gepoog om kwaliteit onderrig aan Afrikanerkinders te lewer teen ‘n bekostigbare tarief. ‘n Beursfonds is beskikbaar vir behoeftige ouers.

Orania CVO-skool het vir die 21 jaar van sy bestaan nog altyd ‘n 100% matriekslaagsyfer.