E Besigheidskool

Ten einde meer loopbaangefokusde onderrig vir ons leerling aan te bied het Orania CVO-skool besluit om hierdie jaar ook te begin met ‘n besigheidskool.

Dit word in samewerking met Akademia gedoen wat later vanjaar begin om ‘n sentrum in te rig by ons skool se Opleidingssentrum.

Leerlinge kan al in gr.10 besigheidsvakke begin neem en dit kan naskool aansluit by Akademia waar studies in die rigting voortgesit kan word.

Vakke soos rekeningkunde , besigheidstudies, ekonomie, wiskunde en RTT word aangebied.

Addisionele ondersteuning word ook beplan om aan leerlinge te verskaf deur middel van :

  • Aanlyn studiehulp
  • Sagteware opleiding (Pastel, Office ens.) by Orania CVO-Skool
  • Gefokusde vakansie programme (Graad 10, 11 & 12)
  • Die skep van ‘n “e-Besigheidskool” waar aanlyn besigheidskursusse op skoolvlak in Afrikaans aangebied word

Beursskemas word ook in die vooruitsig gestel om topleerlinge landwyd te lok na ons skool.

 

Gesels gerus met mev. Christa Bredenhan vir meer inligting : epos : finansies@oraniacvo.co.za