Sport

Orania CVO beplan self byeenkomste op interhuisvlak, maar die BCVO-Sportraad reël en koördineer sportaktiwiteite op streeks- en landswye vlak. Sportaktiwiteite sluit die volgende sportsoorte in; rugby, netbal, atletiek, landloop, swem en tennis. Nuwe sportgeriewe by die skool wat ‘n atletiekbaan, rugbyveld en netbalbaan insluit word beplan. Daar word gepoog om aan elke kind die geleentheid te gee om aan sport deel te neem. Hierdie blootstelling gee aan ons leerlinge toegang om op die hoogste vlak deel te neem.
Quinton het in 2009 in Frankryk gaan toer en het vanjaar in die BCVO se 0/19 nasionale span gespeel. Hy het ook aan die Bokkieweek deel geneem. Verskeie instansies, ondermeer die Sharks-Akademie en die Blou Bul-Akademie het hom reeds genader met aanbiedinge.