Wie is ons?

‘n Onafhanklike skool met ‘n Christelik-Gereformeerde grondslag as hoeksteen. Die uitlewing en uitbouing van die Afrikanerkultuur vorm ‘n integrale deel van die skool. Ouers en professionele onderwysers neem gesamentlik verantwoordelikheid vir die opvoedingstaak. ‘n Opvoedingsraad bestaande uit ouers wat demokraties verkies word en die skoolhoof beheer en bestuur die skool.


Die Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys (BCVO)Orania CVO is ‘n lidskool van die BCVO. Die BCVO lewer ‘n diens aan Orania CVO ten opsigte van onderrigaangeleenthede, onderrigmateriaal, kurrikulumondersteuning en koördineer die sport- en kultuuraktiwiteite van al die CVO-skole in die land.


Junior Primêre Afdeling
Ons beskik oor ‘n uiters indrukwekkende Junior Primêre Afdeling. Ons graad 0-3 klasse is geskei van die res van die skool met hulle eie speelterrein en ablusieblok. Hierdie afdeling huisves ook ‘n kleuterspeelgroep. CVO-Kleuters volg ‘n uitgebreide kurrikulum en differensieer tussen 3-, 4- en 5-jariges. Skoolgereedheidtoetse word jaarliks deur graad 0-leerlinge afgelê.‘n Gesonde basis waar die geestelike, emosionele, fisiese, kreatiewe en intellektuele vaardighede van vroeg af ontwikkel word vorm ‘n integrale deel van ons Junior Primêre Fase se opvoedingsdoelwitte.’n Argitek en ‘n landskapsargitek se hulp is ingeroep om sodoende die vinnig groeiende Junior Primere Fase te help beplan.


Rygroepe
Orania CVO het verskeie rygroepe in die omgewing gevestig wat kinders in ons onmiddellike omgewing daagliks na die skool vervoer. Die ouers neem volle verantwoordelikheid vir hierdie rygroepe terwyl die skool ‘n ondersteunende rol speel. Hierdie rygroepe maak dit vir leerlinge moontlik om in ‘n radius van 50km, vanuit die huis skool te gaan.


Koshuisfasiliteite
Orania CVO beskik oor netjiese koshuisgeriewe wat 20 seuns en 20 dogters kan akkommodeer. Inwonende personeel sien om na die kinders. Die koshuis maak voorsiening vir leerlinge wat naweke in bly. Alhoewel ‘n huislike atmosfeer geskep word, word gesonde dissipline toegepas. Koshuistariewe is bekostigbaar.

Skoollied

Deur Orania loop ons die pad van geloof
Soos die bruisend Oranje woestynlande kloof
In die blou lug daarbo wink die ruimtes ons volk
Om ons hoof net te buig voor ons Drie-Enig God.

Ons sal leer, ons sal werk, ons sal ywer met lus
sal bou vir die toekoms met vlam wat nooit blus
En die wêreld sal roem oor die skool wat ons min
Want ons leuse sê: “Deur die Geloof is oorwin!”