Bond van Oudleerlinge

 

Die Bond van Oud-Orania CVO leerlinge bestaan uit ouers en lede van die gemeenskap wat ten doel het om : 

  • Die belange van die leerlinge, ouers en onderwysers te bevorder.
  • Samehorigheid en lojaliteit tussen alle betrokke partye uit te bou.
  • Fondse te in en beskikbaar te stel ter verbetering van fasiliteite en ter ondersteuning van alle buitemuurse aktiwiteite.
Share This