Orania CVO Skool

Posbus 136, Orania, 8752
Tel: 053-207 0177
Faks: 053-207 0238
E-pos: admin@oraniacvo.co.za

Skoolhoof

Mnr. Johan de Klerk

Sel: 083 407 1440
E-pos: skoolhoof@oraniacvo.co.za

Voorsitter van die Opvoedingsraad

Mnr. Willie Nel
Sel: 082 804 4255
E-pos: willie@wilcovervoer.co.za


Orania CVO-skool is ‘n geregistreerde skool by die Departement van Onderwys:

Registrasienommer: 21303 Umalusi Registrasienommer: SCH005234

Kontak ons