Orania CVO_Skool

Vakkeuses

By Orania CVO-skool poog ons dat elke leerling ten volle verantwoordelikheid sal neem vir sy of haar akademiese prestasies. Gekwalifiseerde onderwysers word aangestel om leerlinge op hierdie pad te begelei. Die BCVO ondersteunons met akademiese advies. Orania CVO-skool het sedert sy ontstaan nog nie ’n matrikulant gehad was gedruip het nie.

Orania CVO-skool maak gebruik van ‘n klassikale onderwysstelsel wat pas hou met ‘n vinnig ontwikkelende wêreld. ‘n Puik onderwyserkorps van 24 onderwysers onder die leiding van ‘n bekwame skoolhoof, mnr. Johan de Klerk, verseker hoë akademiese standaarde, gesonde dissipline en waardestelsel.

BEURSE

Daar word gepoog om kwaliteit onderrig aan Afrikanerkinders te lewer teen ‘n bekostigbare tarief.
‘n Beursfonds is beskikbaar vir behoeftige ouers.

VAKKEUSES VIR 2023

Die Graad 9 leerlinge moet hul vakkeuses doen vir volgende jaar.
‘n Kind moet een uit elk van die volgende groepe kies:

 Akademiese rigtingBesigheidsrigtingTegniese rigting
Groep 1

·      Wiskunde
·      Wiskundige Geletterdheid

·      Wiskunde
·      Wiskundige Geletterdheid

·      Wiskunde
·      Tegniese Wiskunde

Groep 2

·      Fisiese Wetenskap
·      Rekenaartoepassingsteg.
·      Landbouwetenskap

·      Rekenaartoepassingsteg.
·      Ekonomie

·      Fisiese Wetenskap
·      Tegniese Wetenskap

Groep 3

·      Lewenswetenskap
·      Besigheidstudie

·      Besigheidstudie

·      Sweis- en Metaalwerk
·      Elektries Kragstelsels

Groep 4

·      Rekeningkunde
·      Gasvryheidstudie

·      Rekeningkunde

·      Ingenieursgrafika en
       Ontwerp

Verpligte vakke:

 • Bybel
 • Afrikaans
 • Engels
 • Christelike Lewensoriëntering

Bevorderingsvereistes

Om in die Senior Sekondêre Fase bevorder te word moet ’n leerling aan die volgende vereistes voldoen:

 • Leerlinge moet vanaf graad 10 tot 11 jaarliks die verpligte evalueringstake in sewe vakke (Bybelonderrig uitgesluit) voltooi en die nodige bewyse moet in ’n lêer bewaar word.
 • Vir promosiedoeleindes moet ’n leerling minstens 40% in Bybelonderrig behaal.
 • Minstens 40% in drie vakke, waarvan een Afrikaans Huistaal is behaal.
 • Minstens 30% in drie ander vakke behaal.
 • ’n Portefeuljelêer in die een vak wat gedruip is, beskikbaar stel.

Minimum toelating tot universiteit

4 vakke bo 50% uit onderstaande lys.

Rekeningkunde, Landbouwetenskap, Besigheidstudies, Ekonomie, IGO, Geografie, Verbruikerswetenskap, Inligtingstegnologie, Afrikaans, Engels, nog ‘n taal, Lewenswetenskap, Wiskunde, Wiskundige geletterdheid, Fisies Wetenskappe.

Minimum toelating tot diplomastudie

3 vakke bo 40% uit die bostaande lys.

Ander voorwaardes 

 • Om Wiskunde te kan neem moet jy 60% in gr. 9 verwerf (riglyn)
 • Om Rekeningkunde of Fisiese wetenskap te neem, moet Wiskunde geneem word.
 • Twee vakke mag in gr. 10 verander word.
 • Een vak mag in gr. 11 verander word voor 15 Desember.
 • ‘n Kind mag nie gedeeltelik in die tegniese en gedeeltelik akademiese rigting studeer nie, maar kan wel gedeeltelik in die akademiese- en handelsrigting studeer.
 • Om ʼn agste vak te neem moet ʼn leerling baie goed presteer.
 • Daar moet by die groepe van vakkeuse gehou word.