Personeel

Orania CVO-skool se byna 30 personeellede, werk daagliks gemotiveerd, met ywer en soms lang ure om te verseker dat die skool se groeiende leerlingtal die beste akademiese opleiding ontvang, dat die skool se stelsels goed funksioneer en dat sport-, kultuur- en ander aktiwiteite van hoogstaande gehalte aangebied word.

Mnr. Johan de Klerk
Skoolhoof

Vakke en grade: Tegnologie graad 7-8

Kwalifikasies: B.Sec.Ed., B.Ed. (Hons), BA.Hons. Praktiese Teologie, MA. Praktiese Teologie

24 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Rugby, atletiek, mini-krieket.

Mev. Christa Bredenhann
Bedryfshoof 

Vakke en grade: Besigheidstudies graad 10-12

Kwalifikasies: N.Dip. Finansiëlebestuur, BTech. Besigheidsadministrasie, N.Sert. Forensies ouditkunde, NGOS Snr Fase + VOO

1 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Landloop, besigheidskool.

Mev. Rika Kirsten
Vakke en grade: RTT graad 11-12, Gasvryheidstudies graad 10-12

Kwalifikasies: BSc Hhk

16 jaar onderwyservaring (in Orania)

Buitemuurse aktiwiteite: Netbal tellinghouer (Leerlingraadsvoog, leierskamporganiseerder, prysuitdeling).

Mev. Izette Bredenkamp
Vakke en grade: Engels graad 10-12

Kwalifikasies: MA, UOD (Metodiek Afrikaans, Engels, Geskiedenis), TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

7 jaar onderwyservaring, 24 jaar doseerervaring

Buitemuurse aktiwiteite: kultuur.

Mev. Susan Pelzer
Vakke en grade: Alle vakke graad 0

Kwalifikasies: TOD Junior Primêr, HOD Grondslagfase, Hoofvak: Geskiedenis/Bybelkunde

40 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur, Radio Orania en begeleiding tydens wyding.

Mnr. Hannes Swanepoel
Vakke en grade: CLO graad 4-9, RTT graad 10

Kwalifikasies: Diploma in sport, BA-graad in MBW en Sielkunde

2 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek – spiesgooi, diskus en beampte, Rugby – afrigter, Krieket – afrigter, Jukskei , Orania CVO sportorganiseerder, Noord-Kaap Sportvoorsitter.

Mev. Christa Badenhorst
Vakke en grade: Remediërende onderrig vir hoofsaaklik graad 0-3, maar ook tot graad 7

Kwalifikasies: Nasionale Diploma in Arbeidsterapie

18 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Die Babbelblad en kleuresportbeampte.

Mej. Sanet van Wyk
Vakke en grade: Wiskunde, FW en LW graad 7, Wiskunde, FW graad 8, FW, LW graad 9, Teg. Wiskunde graad 10

Kwalifikasies: B.Ed. – graad (hoofvak: wiskunde, 2de vak: NW), B.Ed. Hons – graad (Leerderondersteuning)

2.5 jaaronderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Kultuuraksies (Donderdae) Skaak, Atletiek (turbospies).

Prof. Naas Bredenkamp
Vakke en grade: Bybelkunde graad 7-9, Afrikaans graad 9-12

Kwalifikasies: BA, BA Hons (Cum laude), MA (Cum laude), D.Phil. en B.Ed., M.Th. (Praktiese Teologie)

± 30 jaar onderwyservaring (sekondêr + tersiêr)

Buitemuurse aktiwiteite: Redenaarsvoordrag, spelkompetisie, Bybelvasvra, kultuur

Mev. Jani Wessels
Vakke en grade: Rekeningkunde graad 10-12, Ekonomiese en bestuurs- wetenskap graad 7-9, Wiskunde geletterdheid graad 12

Kwalifikasies: B.Com Rek, PGCE

6 jaar onderwyservaring

Mej. Marietjie Dirker
Vakke en grade: Alle vakke graad 2

Kwalifikasies: L B.Ed. graad

8 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Netbal afrigting, Atletiek.

Mev. Helencia van der Walt
Vakke en grade: Wiskunde geletterdheid graad 10-12, Tegniese wetenskap graad 10-11, Wiskunde graad 9

Kwalifikasies: B.Ed. Senior + VOO Hoofvakke: wiskunde, wetenskap en RTT

5 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: landloop

Mev. Retha Zwiegers
Vakke en grade: Alle vakke graad 1

Kwalifikasies: Onderwysdiploma

24 jaaronderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Netbal (grondslagfase), Atletiek (grondslagfase)

Mev. Ciska de Wet
Vakke en grade: Alle vakke graad 3

Kwalifikasies: HOD Pre- en Junior Primêr

22 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur

Mev. Marlize Terol
Vakke en grade: Alle vakke Kleuterklas

Kwalifikasies: (Besig met B.Ed. by UNISA – 4de jaar) 4

jaar assistent ervaring en 1 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Netbal

Mev. Andrea van Rensburg
Vakke en grade: Graad 1, Bybelonderrig, Afrikaanse huistaal, Engels eerste addisionele taal, Wiskunde, Lewensvaardigheid

Kwalifikasies: B.Ed. graad UNISA 2015

6 jaaronderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur, Fondsinsameling

Tanya Neethling

Wiskunde: Graad 4-6

Engels: Graad 4 en 5

Kwalifikasie: B.Ed Grondslagfase met ekstra vakke: Wiskunde & Engels

Buitemuurs:

Atletiek: verspring

Hulpafrigter van Hoërskoolnetbal

Kultuuraande

Nelie Bisschoff

Natuurwetenskap: Graad 4 – 7

Wiskunde: Graad 7 en 8

Kwalifikasie – HOD

Buitemuurs – Netbalhulpafrigter vir hoërskool

Bianca Dercksen

Gr 0-klas Assistent

Tans besig met studies – *N4 Educare

Behartig ook die skool se naskoolsentrum

Leoni de Klerk

Vakke en grade: 2

Kwalifikasies: B.Ed graad (Intermediêre fase)

Mej. Christelle Venter
Vakke en grade: Afrikaans graad 7, Bybelonderrig graad 4-9, Geskiedenis graad 4-6

Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêr en seniorfase, B.Ed. Honneurs in Taalonderwys Afrikaans

6 maande onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Landloopafrigting

Mev. Joan Swanepoel
Vakke en grade: LW graad 8, 10, 11, 12, CLO graad 10-12, LBW graad 10

Kwalifikasies: B.Ed. – Intermediêre en senior fase, B.Ed. Hons – Leerderondersteuning, M.Ed. – Leerderondersteuning

2 jaar onderwyservaring

Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek – gewigstoot + beampte, Netbal – afrigter Krieket – tellinghouer, Jukskei – puntehouer

Chanel Mostert

Ontvangs en administrasie

Riaan Mostert

Sweis- en metaalwerk: Graad 10 – 12
IGO: Graad 11 en 12
Tegnologie: Graad 7, 8 en 9

Kwalifikasies: Gekwalifiseerde Vliegtuig Sweiser met n N3. Veertien jaar Sweis en metaal en IGO Graad 12 onderwysondervinding.

Buitemuurs: Rugby en krieket

Martie Bredenkamp

Engels: Graad 6 – 9

CLO: Graad 8 – 10

Marcel Badenhorst

Fisiese Wetenskap: Graad 10 – 12

Wiskundige Geletterdheid: Graad 10 – 12

Kwalifikasies: B.Sc (Molekulêr en sellulêr), PGCE( Biologie en Wetenskap), B.EdHons (Kurikulumstudies Biologie en Wetenskap)

Buitemuurs: Atletiekafrigting

Aneli de Villiers

Bybelonderrig, Geskiedenis en Aardrykskunde: Graad 4 – 6

Kuns en kultuur: Graad 7 – 9

Kwalifikasies: Hons. B Soc Sc (UOVS) ; B. Ed (NWU)

Kontakbesonderhede

Johan de Klerk (Skoolhoof)

E-pos: skoolhoof@oraniacvo.co.za

Tel: 083 407 1440

 

Willie Nel (Voorsitter)

E-pos: willie@wilcogroep.com

Tel: 082 804 4255

Registrasie Inligting

Orania CVO-skool is ‘n geregistreerde skool by die Departement van Onderwys.

Registrasienommer: 21303 Umalusi

Registrasienommer: SCH005234

© 2019 oraniacvo.co.za - All rights reserved | Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999

Share This