Orania CVO-skool is ‘n onafhanklike skool met ‘n Christelik-Gereformeerde grondslag as hoeksteen.

CHRISTELIKE GELOOF, EERLIKHEID, RESPEK, YWER, AFRIKANERKULTUUR

Die uitlewing en uitbouing van die Afrikanerkultuur vorm ‘n integrale deel van die skool. Ouers en professionele onderwysers neem gesamentlik verantwoordelikheid vir die opvoedingstaak. ‘n Opvoedingsraad bestaande uit ouers wat demokraties verkies word en die skoolhoof beheer en bestuur die skool.
DANKIE AAN

ONS BORGE

Teken in op ons nuusbrief

Ons respekteer jou privaatheid en duld nie strooipos nie