Orania CVO_Skool

Die Opvoedingsraad

Die Opvoedingsraad word jaarliks op die Algemene Jaarvergadering van die skool verkies in terme van die skool se grondwet en/of Akte van Oprigting. Die Opvoedingsraad verteenwoordig die ouers. Die Opvoedingsraad is primêr ‘n beleidsbepalende, toesighoudende en bekragtigende liggaam wat sy uitvoerende take delegeer, eerstens aan die Kampusrektor, Skoolhoof, Bedryfsbestuurder en sy personeel en daarna aan sy onderskeie taakspanne, asook ander kundige persone.