Die Opvoedingsraad

Die Opvoedingsraad word jaarliks op die Algemene Jaarvergadering van die skool verkies in terme van die skool se grondwet en/of Akte van Oprigting. Die Opvoedingsraad verteenwoordig die ouers.

Die Opvoedingsraad is primêr ‘n beleidsbepalende, toesighoudende en bekragtigende liggaam wat sy uitvoerende take delegeer, eerstens aan die Kampusrektor, Skoolhoof, Bedryfsbestuurder en sy personeel en daarna aan sy onderskeie taakspanne, asook ander kundige persone.

Opvoedingsraad

Willie Nel

Voorsitter

Eienaar en Uitvoerende Hoof van die Wilco Groep in Orania. Reeds vyftien jaar betrokke by Orania CVO-skool. Neem strategiese leiding by die skool as voorsitter van die opvoedingsraad en die dagbestuur en is verantwoordelik vir alle nuwe projekte.

Wouter Schutte

Ondervoorsitter:

Prokureur by Schutte Prokureurs in Orania en Hopetown. Voorsitter van die skool se dissiplinêre komitee.

Loutjie Steyn

Boer in die distrikte van Hopetown en Orania. Voorsitter van die Mielieprojek waardeur fondse vir die ontwikkeling van veral nuw

 

Cobus Nel

Boer van Orania en betrokke by instandhouding van die skoolterrein en by die Mielieprojek.

 

Jaco Kleynhans

Hoof van Internasionale Skakeling vir die Solidariteit Beweging. Voorsitter van die skool se Bemarkingskomitee.

 

Rian de Wet

Boer van Orania en betrokke by skakeling met ouers van buite Orania en lid van die Mielieprojek.

 

Frans de Klerk

Uitvoerende Hoof van die Orania Dorpsraad. Voorsitter van die skool se Finansiële Komitee.

 

Yolanda Nel

Hoof van bemarking by die Wilco Groep en verantwoordelik vir die organisering van skoolfunksies en spyseniering.

 

Danie van Wyk

Boer van Orania en betrokke by landbouprojekte vir die skool soos die Mielieprojek.

 

L’lize Janse van Rensburg

Sakevrou van Orania en betrokke by die bemarking en fondsinsamelingsprojekte van die skool.

 

Kontakbesonderhede

Johan de Klerk (Skoolhoof)

E-pos: skoolhoof@oraniacvo.co.za

Tel: 083 407 1440

 

Willie Nel (Voorsitter)

E-pos: willie@wilcogroep.com

Tel: 082 804 4255

Registrasie Inligting

Orania CVO-skool is ‘n geregistreerde skool by die Departement van Onderwys.

Registrasienommer: 21303 Umalusi

Registrasienommer: SCH005234

© 2019 oraniacvo.co.za - All rights reserved | Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999

Share This